پرسشنامه نظرسنجی رضایت مشتری مرکز تماس

نظرسنجی مشتری بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت مرکز تماس یا کال سنتر است. جمع‌آوری بازخورد مشتری بعد از تماس کمک می‌کند بفهمید کدام کارشناس، تیم یا واحد کاری بالاترین سطح رضایت مشتری را رقم می‌زند، بفهمید کدام کارشناس، تیم یا واحد کاری به بهبود و آموزش بیشتر احتیاج دارد، بفهمید محرک‌های رضایت مشتری در شرکت شما چیست و کدام بیشترین نقش را در نارضایتی دارند. برای شناسایی مشکلاتی مانند رفتار نامناسب کارشناس، معطل ماندن پشت خط تلفن، کارکرد نامطلوب محصول، پاسخ نادقیق به نیاز مشتری، دانش ناکافی کارشناس و … از نمونه پرسشنامه نظرسنجی رضایت مشتری مرکز تماس بدین منظور استفاده کنید. 

 در این پرسشنامه باید به کمک ویژگی درج اطلاعات مخفی، اطلاعات مشتری و تماس را به پرسشنامه دهید. توصیه می‌کنیم، برای آشنایی با اصول نظرسنجی مرکز تماس ابتدا مطلب راهنمای نظرسنجی مشتری در مرکز تماس را بخوانید.

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط