با پرس‌لاین، کارکنان را به سفیران سازمان تبدیل کنید

با اندازه‌گیری رضایت شغلی، تحلیل شرایط محیط کار، سنجش اشتیاق شغلی و نظرسنجی کارکنان، تجربه‌ای برتر خلق کنید که استعدادها را جذب و حفظ می‌کند

employee-survey

راهکاری جامع برای هر مرحله از مدیریت تجربه کارکنان

 • پیش از استخدام و استخدام

  • ● تست شخصیت‌شناسی
  • ● آزمون استخدامی
  • ● آزمون ارزیابی شایستگی شغلی
  • ● نظرسنجی مصاحبه استخدامی
  • ● فرم استخدام
 • همسوسازی (Onboarding)

  • ● آزمون دوره‌های آموزشی
  • ● نظرسنجی اثربخشی دوره آموزشی
 • توسعه و ارزیابی عملکرد

  • ● تست شخصیت‌شناسی
  • ● ارزیابی ۳۶۰ درجه
  • ● سنجش اشتیاق شغلی
  • ● نظرسنجی رضایت شغلی
  • ● سنجش وفاداری کارکنان (ENPS)
  • ● اندازه‌گیری نبض کارکنان
 • نگهداشت و خروج

  • ● مصاحبه خروج کارکنان
  • ● سنجش اثربخشی بسته رفاهی

نرم‌افزار مدیریت تجربه و نظرسنجی کارکنان پرس‌لاین چگونه کار می‌کند؟

هر نوع فرم و پرسشنامه منابع انسانی را به سادگی و سرعت بسازید و لینک آن را در اختیار کارکنان قرار دهید.

با افزودن شرط پرسشنامه یا آزمون هوشمند بسازید تا کارکنان براساس واحد سازمانی، تیم، سابقه شغلی یا موقعیت شغلی به سوال‌های اختصاصی خود پاسخ دهند.

با محاسبه خودکار شاخص رضایت شغلی، شاخص eNPS یا نمره‌دهی خودکار، آزمون انتهای دوره آموزشی را با تعریف امتیاز و محاسبات با سادگی تنظیم کنید.

یک آزمون استخدامی یا تست شخصیت‌شناسی دارای سنجه‌های گوناگونی است. با تعریف متغیرهای محاسباتی، فرمول‌ها و محاسبات پیچیده را تعریف کنید.

امکان آپلود فایل، دریافت رزومه، فایل گواهی‌نامه‌های دوره‌های گذرانده‌شده و فایل اطلاعات شخصی کارکنان را بدون دردسر انجام دهید.

دسترسی به سوال‌های فرم و پرسشنامه را براساس کد پرسنلی محدود کنید. با امکان ویژه پرس‌لاین حتی در این حالت هم می‌توانید به کارکنان از انجام ناشناس نظرسنجی اطمینان دهید.

با تعریف متغیرهای متنی محاسباتی، کارکنان را براساس نمرات عملکردی،‌ شایستگی رفتاری و دانشی به صورت خودکار دسته‌بندی و سطح‌بندی کنید.

با درج اطلاعات مخفی، لینک‌های پاسخ‌دهی اختصاصی برای هر نوع آزمون، ‌مسابقه و پرسشنامه برای کارکنان، تیم‌ها و واحدهای سازمانی تولید کنید تا فقط یکبار بتوانند به پرسشنامه پاسخ دهند.

تولید و به اشتراک‌گذاری گزارش‌های نموداری براساس هر تیم، واحد سازمانی یا سابقه شغلی با فیلترهای پیشرفته به سادگی تنها چند کلیک کردن است.

فرم و آزمون‌های ساخته‌شده با پرس‌لاین را به سادگی در سیستم ردیابی کارجویان (ATS) خود استفاده کنید یا داده‌ها را به گوگل‌شیت یا دیگر نرم‌افزارهای کاربردی منابع انسانی انتقال دهید.

حالا شروع کنید

بهره‌وری منابع انسانی و تجربه کارکنان را بهبود دهید.