با پُرس‌لاین کسب و کاری مشتری محور بسازید

به راحتی داده‌های تعامل مشتری با کسب و کار خود را جمع‌آوری و تحلیل کنید و پیشران‌های کلیدی رضایت و وفاداری مشتری را شناسایی نمایید

کاربردهای پُرس‌لاین در حوزه مشتری

ساخت، طراحی سریع و ساده‌ پیچیده‌ترین نظرسنجی مشتریان

می‌خواهید هر مشتری سوال‌های خاص خود را بببیند و تنها به آن‌ها پاسخ دهد؟

به سوالات نظرسنجی شرط اضافه کنید.

مایلید براساس پاسخ‌های مشتری امتیازی محاسبه شود و پیشنهادهای تبلیغاتی ویژه‌ای بدهید؟

می‌توانید برای سوالات امتیاز مشخص کنید.

می‌خواهید براساس پاسخ‌ها به صورت خودکار، بخش‌بندی مشتریان را انجام دهید؟

از ویژگی اطلاعات مخفی در نظرسنجی استفاده کنید.

در طراحی نظرسنجی برندینگ سازمان باید حفظ شود؟

رنگ‌بندی و عکس‌پس‌زمینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

تصمیم‌ها و اقدامات خود را با تحلیل آماری آنلاین و آنی شکل دهید.

راهکارهای پُرس‌لاین بیش از ۹۰ درصد صرفه‌جویی مالی و زمانی در انجام نظرسنجی رضایت و وفاداری مشتری برای سازمان به همراه خواهد داشت.

درخواست مشاوره و جلسه دمو درخواست مشاوره و جلسه دمو