ارزیابی آمادگی کارکنان برای تغییر

قطعا سازمانی وجود ندارد که رسیدن به مقاصد و تغییرات مدیریتی را نخواهد؛ ولی بیش از۵۰ درصد تغییرات مدیریتی با موفقیت کامل همراه نیستند. طبق تحقیقات عدم ارزیابی آمادگی کارکنان برای تغییر علت اصلی این روند است. 

ایجاد این ارزیابی با فرم‌ساز آنلاین از روش‌های به‌روزی است که روند پذیرش از طرف کارکنان را تسریع می‌کند. از طرف دیگر حفظ محرمانگی پاسخ اعضای تیم در این فرم‌های آنلاین، قطعا انجام شده و آن‌ها با آرامش بیشتری به تکمیل فرم می‌پردازند.

فرم ارزیابی آمادگی کارکنان برای تغییر به بررسی علل مقاومت کارکنان در برابر تغییر می‌پردازد. این موانع انسانی در واقع چالشی بزرگ پیش‌ روی هر نوع پروژه بهبود سازمانی قرار می‌دهد؛ ولی مدیران ارشد، مدیران میانی و سرپرستان، با نقش حیاتی خود،‌ می‌توانند این تغییرات را هدایت کنند.

از بین انواع روش‌های مختلف، مدل ADKAR  در بین سازمان‌های پیشرو دنیا رایج‌ترین است. این مدل که بر بعد منابع انسانی متمرکز است می‌گوید افراد زمانی تغییر را می‌پذیرند که آگاهی، تمایل، دانش و توانایی لازم در خصوص تغییر را داشته باشند و تقویت و ماندگاری رفتار جدید را نیاز خود ببینند.

این نمونه پرسشنامه برای سنجش ابعاد پنج‌گانه مدل مذکور توسعه یافته است و هر عامل را به کمک چهار سوال ارزیابی می‌کند. بیست سوال آن به صورت طیف لیکرت با مقیاس امتیازی ۵ تایی طراحی شده‌اند و با استفاده از میانگین امتیازها می‌توان درکی اولیه از میزان آمادگی هریک از ابعاد پیدا کرد. برای آشنایی با انواع از صفر تا صد مدل مدیریت تغییرات، این مطلب را در بلاگ پُرس‌لاین بخوانید.

ابعاد پنج گانه مدل ADKAR، در پرسشنامه آنلاین آن بررسی شده و به کلیه اعضای گروه کمک می‌کند نقاط قوت و موانع موجود برای تغییر را بهتر بشناسند. محرمانه‌ نگه‌داشتن، رازداری و تشویق افراد به تکمیل پرسشنامه باعث می‌شود نقاط ضعف بهتر مشخص شده و اعتبار فرم افزایش پیدا کند.

در پرس لاین این نمونه پرسشنامه وجود دارد و از طریق آن قادر هستید اعضای تیم خود را برای تغییرات جدید ارزیابی و آماده کنید.  

نحوه ساخت پرسشنامه مدل ادکار (ارزیابی آمادگی کارکنان برای تغییر)

در پنل کاربری خود، می‌توانید از نمونه ارزیابی آمادگی کارکنان برای تغییر مدل اَدکار استفاده کنید. «کاربری رایگان»، «کاربری حرفه‌ای» و «کاربری سازمانی»، موجود در پرس لاین، هرکدام دارای امکانات و فیچرهای خاصی هستند. 

چنانچه بخواهید هرکدام از اعضای تیم را در جریان امتیازی که پس از تکمیل فرم گرفته‌اند قرار دهید، نمایش امتیاز در صفحه تشکر یکی از راه‌های موجود است. نشان‌دادن امتیاز به تکمیل‌کننده‌ها یا پایپینگ امتیاز در صفحه تشکر از مواردی است که در کاربری حرفه‌ای و سازمانی وجود دارد. 

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط