نمونه پرسشنامه مصاحبه خروج کارکنان

نمونه پرسشنامه مصاحبه خروج کارکنان به شناخت دلایل کارکنان برای ماندن یا ترک سازمان کمک می‌کند. در این نمونه پرسشنامه این شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند: مسئولیت‌های شغلی و عملکرد، آموزش، توسعه فردی و برنامه‌های مربی‌گری، شرایط کاری، کارراهه شغلی و پیشرفت در آن، شیوه‌های مدیریتی و رهبری، رضایت کاری، حقوق و مزایا،‌ فرهنگ سازمان،‌ ارتباطات و تعاملات میان همکاران و گروه‌های کاری. معمولا توصیه می‌شود مصاحبه خروج کارکنان برای کارکنان کلیدی و ارزشمند انجام شود. 

توصیه می‌کنیم برای آشنایی با مفاهیم این پرسشنامه، ابتدا این مطلب را بخوانید.

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط