پرسشنامه رضایت‌سنجی همراه بیمار

قطعا همه می‌دانیم که بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، کلینیک‌ها و حتی مطب پزشکان از جمله مکان‌های شلوغی هستند که افراد مجبورند بارها در طول عمرشان به آن سر بزنند. گذشته از اهداف درمانی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها، جلب رضایت بیماران و حصول آرامش آن‌ها در فرآیند درمان بسیار اثرگذار است. 

شما می‌توانید به کمک فرم‌های نظرسنجی بیمارستانی مطمئن شوید که بیماران و همراهانشان با ذهنیت و تجربه‌ای مثبت کلینیک یا مطب شما را ترک کرده‌اند و بارها برای دریافت خدمات پزشکی به شما مراجعه خواهند کرد. نیل به این هدف از طریق تکمیل فرم‌هایی چون نمونه پرسشنامه رضایت‌سنجی همراه بیمار بسیار آسان است. 

اگر بیمارستان یا کلینیکی تخصصی را اداره می‌کنید حتما می‌دانید که برقراری آرامش و رفع نیازهای همراهان بیمار در حین بستری و مراقبت از آن‌ها در طول درمان چقدر هم در فرآیند درمان موثر است و هم در تبلیغ دهان به دهان از مرکز تخصصی شما تاثیر می‌گذارد.

فراوان اتفاق افتاده است که مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی از خدمات دریافت‌شده رضایت کافی نداشته‌اند. در شرایطی که بیمار و همراهش قرار دارد، امکان صرف‌نظر از دریافت خدمت وجود ندارد؛ ولی پس از خروج از مرکز درمانی آن‌ها تجارب خود را فراموش نمی‌کنند. تجربه مشتری امروزه از عوامل تاثیرگذار بر تمامی کسب‌وکارهاست.

نمونه پرسشنامه رضایت‌سنجی همراه بیمار از جمله پرسشنامه‌های تاثیرگذار در سنجش تجربه مشتری است. با استفاده از نمونه رضایت‌سنجی آنلاین همراه بیمار، از نقطه‌نظرات مراجعان درباره عملکرد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه‌شده آگاه می‌شوید. 

قطعا نیاز خواهید داشت به‌طور جداگانه از قسمت‌های مختلف و از خدمات مختلف نظرسنجی کنید. برای این کار باید از مراجعان نوع خدمت ارائه‌شده و بخش ارائه‌دهنده را بپرسید و بسته به پاسخ، آن‌ها را به پرسشنامه مربوط به خودشان هدایت کنید. در پرس لاین با استفاده از اختصاص شرط به پاسخ‌ها، این روش امکانپذیر است.

انتقال اطلاعات از سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS ‌ مرکز درمانی و کلینیک، به پرسشنامه از دریافت مجدد اطلاعات دموگرافیک از بیمار جلوگیری می‌کند. به این ترتیب شما با امکان «درج اطلاعات مخفی» از سوالات تکراری درباره اطلاعات شخصی بیمار خودداری می‌کنید. پاسخ به این نوع پرسش‌ها معمولا از حوصله پاسخ‌دهندگان خارج است و گاهی از ادامه تکمیل فرم جلوگیری می‌کند. 

نحوه ساخت نمونه پرسشنامه رضایت‌سنجی همراه بیمار

با ثبت‌نام در پرس لاین قادر هستید با چند درگ و دراپ ساده نمونه پرسشنامه رضایت‌سنجی همراه بیمار را استفاده کنید، تغییر دهید یا از نو بسازید. کاربری‌های «رایگان»، «حرفه‌ای» و «سازمانی» پرس لاین استفاده از امکانات موجود در آن را برای سطوح مختلف امکانپذیر می‌کند. 

در این پلتفرم از همراه بیمار بازخودر بگیرید و متناسب با نوع پاسخ او به صفحات تشکر متفاوت راهنمایی‌اش کنید. گذاشتن شرط و امتیاز در رسیدن به نتیجه مطلوب موثر است. به این ترتیب می‌توانید از همراهانی که تجربه بدی داشته‌اند عذرخواهی کنید یا به آن‌ها اطمینان دهید که به موارد نقص رسیدگی می‌شود. امکان دادن امتیاز به پاسخ‌ها،‌ گذاشتن شرط روی آن‌ها و صفحات تشکر از فیچرهایی هستند که در کاربری حرفه ای و سازمانی به آن دسترسی دارید. 

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط