نمونه پرسشنامه تست محصول جدید

تحقیقات بازار، قدم اول در تبدیل ایده محصول یا خدمت به کسب‌و‌کاری پذیرفتنی از سوی بازار است. بر این اساس بررسی بازار و تحلیل نیاز مشتریان بالقوه اولین قدم پیش از صرف انرژی، وقت و پول برای تولید محصول است. در گام‌های بعد، تست ایده و نهایتا تست پروتوتایپ یا کمینه محصول پذیرفتنی باید انجام شود. این نمونه پرسشنامه قدم اول برای اطمینان از پذیرش ایده یا نمونه محصول شما در بازار است. 

توصیه می‌کنیم برای تست ایده محصول جدید، ابتدا راهنمای نحوه انجام تحقیقات بازار محصول و خدمت جدید را بخوانید.

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط