نمونه فرم پیشنهادها

نمونه فرم پیشنهاد‌ها به کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا به ساده‌ترین شکل ممکن بتوانند کارکنان و مشتریان را در روند بهبود سازمان مشارکت دهند. این نمونه فرم را می‌توانید براساس نیاز سازمان به راحتی ویرایش کنید و سوال‌های دیگری را به آن بیافزایید. با امکان ایمیل‌های اطلاع‌رسانی می‌توانید دیگر ذینفعانی که باید هر پیشنهاد را در کمیته مربوطه بررسی کنند، در جریان جزییات هر پیشنهاد قرار دهید. 

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط