نمونه فرم نظرسنجی همایش

استفاده از نظرسنجی همایش، قبل، حین و بعد از برگزاری رویداد راهکاری است که شرکت‌های مجری کنفرانس و همایش‌ها برای جمع‌آوری بازخورد شرکت‌کنندگان، ارتباط بهتر با حامیان همایش و ارزیابی رضایت حاضران در رویداد استفاده می‌کنند. فرم نظرسنجی همایش و رویداد که بعد از برگزاری آن برای شرکت‌کنندگان ارسال می‌شود، کمک می‌نماید تا نقاط ضعف و قوت ابعاد گوناگون کنفرانس را شناسایی کنید و بازخورد سازنده‌ای جمع‌آوری نمایید. پُرس‌‌لاین به عنوان نرم‌افزار نظرسنجی همایش در تمام گام‌های این مسیر از ابتدای ثبت‌نام همایش تا دریافت بازخورد شرکت‌کنندگان به شما کمک می‌کند.

توصیه می‌کنیم برای آشنایی با اصول استفاده از نظرسنجی و پرسشنامه در همایش‌ها و رویدادها، ابتدا این مطلب را بخوانید.

 

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط