فرم پیشنهاد محصول جدید

فرم آنلاین پیشنهاد محصول جدید ابزاری است که به کمک آن می‌توانید اطلاعاتی درمورد مشتری، جزئیات محصولات مورد استفاده و نظرات آن‌ها درباره نیازها و ترجیحاتشان جمع‌آوری کنید و بر اساس نیازهای آن‌ها محصولات جدید را به بهترین شکل طراحی و معرفی کنید.
این فرم ممکن است شامل بخش‌هایی مانند اطلاعات شخصی، جزئیات محصول مورد نظر، نیازها و ترجیحات و توضیحات تکمیلی باشد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از این فرم به شرکت یا تولیدکننده کمک می‌کند تا اقدامات بازاریابی محصولات خود را بهتر انجام دهند و محصول جدید را مطابق با نیازمندی‌های بازار هدف ارائه کنند.

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط