آنچه از آمار برای گزارش نتایج پرسشنامه باید بدانید- بخش اول

حمیدرضا نظری
۲۷ آبان ۱۳۹۶ . ۲ دقیقه مطالعه

تحلیل داده جمع‌آوری‌شده و گزارش نتایج به ذینفعان، آخرین مرحله انجام مطالعه و پیمایش است. استفاده از نمودارهای گرافیکی در گزارش نه تنها رایج بلکه برای انتقال اثربخش مفاهیم، ضروری است. خلاصه‌سازی که به کمک نمودار و جداول آماری رخ می‌دهد در شکل‌گیری «تصویر جامع» از موضوع مورد پرسش، موثر است. فارغ از اینکه رضایت‌سنجی مشتری یا ارزیابی عملکرد کارکنان یا تحقیق دانشگاهی انجام داده‌اید، برای گزارش‌دهی باید دانش آمار داشته باشید.

در این مرحله کافی است ابتدا اهداف انجام نظرسنجی و مخاطبان گزارش را مدنظر قرار دهید و سپس برای هر سوال پرسشنامه از میان نمودارهای گرافیکی مرتبط‌ترین را انتخاب یا اضافه کنید و تفسیر خود را بنویسید. اما چه نوع نموداری برای سوالات مختلف باید انتخاب کنید؟

نمودار میله‌ای: این نمودار برای انجام مقایسه بین گروه‌ها یا گزینه‌های مختلف ایده‌آل است. در یک نگاه می‌توان بیشترین و کمترین فراوانی پاسخ‌ها را دید. همین‌طور از نمودار میله‌ای برای تغییر روند داده‌ها در طول زمان می‌توان استفاده کرد. در سوالات با متغیرهای اسمی مانند سن، شهر محل سکونت، ورزش یا غذای مورد علاقه و متغیرهای رتبه‌ای(ترتیبی) مانند سطح تحصیلات، طیف لیکرت(سوال طیفی) و درجه‌بندی از این نوع نمودار استفاده کنید.

نمودار دایره‌ای: اگر تمایل به نشان‌دادن سهم یا درصد گروه‌ها و گزینه‌های مختلف در نتایج نهایی دارید، نمودار دایره‌ای را انتخاب کنید. این نوع نمودار بسیار ساده و قابل فهم و برای متغیرهای اسمی پرکاربرد است.

جدول آماری: علاوه بر فراوانی که در این جدول قابل مشاهده است، در سوالات طیفی و درجه‌بندی پارامترهایی مانند میانگین، میانه، مد، انحراف معیار و واریانس گزارش می‌شوند. استفاده از این پارامترها تفسیر دقیق‌تری از نتایج این نوع سوالات فراهم می‌کند. هدف از محاسبه این پارامترها، توصیف کلیه داده‌ها به کمک تنها یک عدد است.

میانگین زمانی مناسب است که به دنبال داشتن دیدی مرتبط با کلیه داده‌ها هستید و توزیع پاسخ‌ها به توزیع نرمال نزدیک است. اگر داده‌های خارج از محدوده(Outliers) دارید یا توزیع چولگی دارد، بهتر است از میانه استفاده کنید. مد نیز در داده‌های کیفی اسمی و رتبه‌ای قابل بررسی است. به عنوان مثال در سوال طیفی توصیه می‌شود به میانگین اکتفا نشود و میانه و انحراف معیار نیز مورد توجه قرار گیرند.

در نوشته بعدی انحراف معیار و واریانس با نگاهی کاربردی تشریح خواهد شد.

تحلیل همبستگی و انواع دیگری از نمودار طی چند ماه آتی به این بخش از پُرس‌لاین  در قالب نسخه حرفه‌ای و سازمانی اضافه خواهد شد. اگر نیازمندی در این خصوص دارید، از اینجا با ما در میان بگذارید تا تولید آن‌را بررسی کنیم.

ارسال نظر

Privacy Preference Center